ETL neemt Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht over

Uitgever ETL breidt zijn activiteiten uit met de overname van IHT – Tijdschrift voor Internationale Handel en Transportrecht. ETL neemt de fakkel over van Larcier-Intersentia vanaf jaargang 2024.

IHT informeert vier maal per jaar op inspirerende, heldere en kritische wijze over belangrijke evoluties inzake transportrecht, internationale koop-verkoop en financiering, douanerecht en verzekeringsrecht. Hierbij besteedt IHT ruim aandacht aan de meest belangwekkende Belgische rechtspraak uit beide landsgedeelten, alsook aan arbitrale sententies. De cruciale passages uit de uitspraken worden in het tijdschrift opgenomen en voorzien van een uitgebreid commentaar. Bovendien wordt in ieder nummer minstens één Nederlands-, Frans-, of Engelstalig doctrinestuk geboden, waarin een actueel juridisch onderwerp uit de internationale handel of het transportrecht op grondige, wetenschappelijke doch pragmatische wijze wordt behandeld.

De overname van IHT is een unieke opportuniteit voor ETL, dat hiermee zijn portfolio uitbreidt met een juridisch tijdschrift dat zowel inhoudelijk als wat doelpubliek betreft, complementair is met haar bestaande uitgave European Transport Law, zo zegt Peter Laurijssen van ETL.

ETL is de uitgever van European Transport Law / Europees Vervoerrecht sedert 1965 en geeft boeken en tijdschriften uit in de vakgebieden zee- en transportrecht.

Voor herabonnering op IHT, contacteer info@europeantransportlaw.com of +32 476694580

https://www.europeantransportlaw.com/wp-content/uploads/2023/12/Inschrijvingsformulier-IHT.pdf